pondělí 15. října 2012

Co uvidím, když se ohlédnu?

Připadám si nedostatečná, neužitečná, zlá.
Pokládám si otázku: Na kolik ohledů mají druzí právo?
Mé odpovědi mě pranic netěší.
Měla bych být tolerantní. Chápavá. Dokonalá.
Nejsem.
Na kolik ohledů mají druzí právo?
Na tolik, kolik jich prokazují oni.
Začarovaný kruh.
Na kolik ohledů mají právo ti, kteří nevědí, že ubližují?
Ti, kteří nepochopí, že jejich jednání bolí?
Kdo si jsou jisti jen sami sebou?
Na žádné.
Nedokážu být svatá.
Na kolik ohledů mám právo já?