úterý 28. června 2016

než teď příště

než
jsem se podívala cizíma očima
byla jsem krásná
než
jsem se zaslechla cizíma ušima
byla jsem moudrá
než
jsem cítila cizím srdcem
byla jsem jedinečná
teď
tu místo mne stojí
nejistá šedá myš
příště
musím najít
laskavější oči